สวนอัมพร - วันนี้ (10 มี.ค. 59)  เวลา 14.00 น. สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำความกราบบังคมทูลฯ รายชื่อองค์กรดีเด่น นักวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น นักวิทยุกระจายเสียงดีเด่น ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน พระราชทานรางวัล "เทพทอง" ทางสำนักราชเลขาธิการ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลเทพทอง ครั้งที่ 17และโล่เกียรติยศ ให้กับองค์กรดีเด่น 23 รางวัล วิทยุโทรทัศน์ดีเด่น 21 รางวัล วิทยุกระจายเสียงดีเด่น 24 รางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ 22 รางวัล ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง8 ได้รับรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ 17 ในฐานะ "องค์กรวิทยุโทรทัศน์ดีเด่น" โดยมี  เอี๊ยง -สิทธา สภานุชาติ  เข้ารับรางวัล แทน ดร.องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง8 พร้อมด้วย ม้า-อรนภา,บ๊อบ -บดินทร์, ณัชชา ,อั้ม -อธิชาติ ,ผู้ประกาศข่าว ช่อง8เอ-ดลนกฤต- ผู้ประกาศข่าวช่อง2 อำไพพัฒน์ เตชะภูวภัทธ์ และนักร้องลูกทุ่ง รุ่ง สุริยา  ฯลฯ 

 เอี๊ยง กล่าวว่า  "ปลื้มใจกับรางวัลในครั้งนี้ และภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ช่อง8 เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สังคม นำสิ่งที่ดี ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่ประเทศไทย ผมเองเป็นนักแสดง  ก็ขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดี  ให้สมกับผู้ใหญ่ ให้โอกาสเรามาครับ   ขอบคุณคณะกรรมการจากรางวัลเทพทอง ที่เล็งเห็นความตั้งใจ ของพวกเรานักแสดง ตลอดจน ผู้บริหารของทางช่อง8 ครับผม"