นักวิจัยมหาวิทยาลัยบริสตัลของอังกฤษ บอกแนะนำว่า ผู้ชายควรจะหมั่น กินมะเขือเทศเป็นประจำ จะช่วยป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมากได้ ผู้ที่สามารถกินมากถึงอาทิตย์ละ 10 กว่าส่วน จะลดความเสี่ยงลงได้ประมาณร้อยละ 20

          "โรคมะเร็งของต่อมลูกหมาก" เป็นโรคมะเร็งที่บุรุษทั่วไปเป็นกันมาก นักวิจัยได้บอกแนะนำ หลังจากที่ศึกษาวิเคราะห์อาหารและแบบการใช้ชีวิตของสุภาพบุรุษผู้ดีอังกฤษ ที่อยู่ในวัยระหว่าง 50-69 ปี จำนวน 20,000 คน พบว่า บุรุษผู้ที่กินมะเขือเทศอาทิตย์ละเกินกว่า 10 ส่วน ไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศสด น้ำมะเขือเทศคั้น และถั่วแขกปรุงในซอสมะเขือเทศแล้วอบ จะสามารถลดความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ร้อยละ 18 เช่นเดียวกับการกินผักและผลไม้ไม่ต่ำกว่าวันละ 5 มื้อ ก็จะช่วยลดความเสี่ยง เมื่อเทียบกับคนที่กินแค่เพียง 2 มื้อครึ่งหรือน้อยกว่านั้น ได้มากถึงร้อยละ 24

          หัวหน้าของคณะนักวิจัยกล่าวว่า “ผลการค้นพบของเราส่อว่า มะเขือเทศอาจจะมีความสำคัญกับการป้องกันมะเร็งของต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลการค้นพบ โดยเฉพาะการทดสอบกับมนุษย์ แต่ผู้ชายก็ควรจะกินผักและผลไม้นานาชนิด รักษาน้ำหนักตัวที่เหมาะสม พร้อมกับการออกกำลังไว้ด้วย

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/