หมอสามารถจะวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ชั่วจากการวัดอุณหภูมิของลมหายใจออก

          คณะนักวิจัยได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมคองเกรส แพทย์โรคระบบทางเดินหายใจระหว่างประเทศว่า ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์อุณหภูมิลมหายใจออกของคนไข้ซึ่งถูกตรวจวินิจฉัยอย่างเต็มรูปแล้ว จำนวน 82 ราย พบว่าคนไข้ 42 ราย ซึ่งเป็นมะเร็งปอดในจำนวนนี้มีลมหายใจออกที่มีอุณหภูมิสูงกว่าคนที่ไม่ได้เป็น

          นอกจากนี้พวกเขายังพบว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นนี้ยังขึ้นอยู่กับความนานของการสูบบุหรี่ และอาการของโรคที่แพร่ออกไปมากแล้วของบุคคลผู้นั้นอีกด้วย หมอเกียว–แวนนา เอลิเวียนา คาร์ปากนาโน หัวหน้านักวิจัย มหาวิทยาลัยฟ็อกเกีย ประเทศอิตาลี กล่าวว่า “ผลการค้นพบของเราส่อว่า มะเร็งปอดเป็นสาเหตุให้อุณหภูมิของลมหายใจออกสูงขึ้น หากว่าต่อไปเราสามารถปรับแต่งวิธีการนี้ให้ละเอียดดีขึ้น จะสามารถใช้เป็นการทดสอบแบบง่าย และค่าใช้จ่ายถูกมาใช้ได้”

 

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/