นายแพทย์สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงที่อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว ขอให้ประชาชนทุกท่านได้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มากับหน้าหนาว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

          - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมู่ อย่างเพียงพอ ดื่มน้ำมาก ๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ

          - ไม่เข้าไปในที่แออัด โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่/ ไข้หวัด ๒๐๐๙ / โรคคอตีบ

          - หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา และยาเสพติดต่าง ๆ เนื่องจากอาจทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม ติดเชื้อได้ง่าย

          - ใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอจาม และเมื่อเจ็บป่วย มีอาการ ไอ จาม ต้องแยกตัว ไม่คลุกคลีกับผู้อื่น/หมั่นล้างมือ และหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

          - เลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอและไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ควรใช้ช้อนกลาง เมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น

          - นำบุตรหลานรับวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนดนัดทุกครั้ง

          - รับประทานอาหารสะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ

          - ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสะอาด และสบู่ หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ฯลฯ

          - รักษาความอบอุ่นของร่างกายในช่วงฤดูหนาวหรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง

          - สวมเสื้อผ้าเหมาะกับสภาพอากาศ หลังอาบน้ำควรทาโลชั่นหรือน้ำมันทาผิว ป้องกันริมฝีปากแห้งแตกด้วย ลิปมัน ไม่ควรเลียริมฝีปากบ่อย ๆ

          -กรณีซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใช้ ต้องนำมาผ่านขั้นตอนการทำความสะอาดก่อนใช้

          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าสุขภาพดีจะลดโอกาสการเจ็บป่วยลงได้ หากเรามีพื้นฐานสุขภาพที่ดี เมื่อเจ็บป่วยก็จะหายในเวลาอันรวดเร็ว

 

 

          ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/