วารสาร “ประสาทวิทยาอเมริกัน” รายงานว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่เลือดหายากบางหมู่ อาจมีส่วนเกี่ยวพันกับการสูญเสียความจำในช่วงบั้นปลายของชีวิตได้

          รายงานกล่าวว่า ผู้ที่เป็นเจ้าของหมู่เลือด เอบี ซึ่งมีอยู่ในราวร้อยละ 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ดูอาจจะเกิดอาการปัญหาเกี่ยวกับความคิดและความจำมากยิ่งกว่าเจ้าของกลุ่มเลือดกลุ่มอื่น การศึกษาซึ่งทำต่อจากการศึกษาที่แล้วๆมา ได้พบว่า หมู่เลือดอาจมีอิทธิพลกับความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ อย่างไรก็ดี พวกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า หนทางที่จะรักษาสุขภาพสมองให้ดีตลอดไป ขึ้นอยู่กับการกินอาหารให้ถูกส่วน ออกกำลังเป็นประจำและอย่าสูบบุหรี่

          คณะแพทย์มหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์ ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของพลเรือนอเมริกัน วัยเกิน 45 ปีขึ้นไป จำนวน 3 หมื่นราย พบว่าผู้ที่มีกลุ่มเลือดเอบี ซึ่งมีอยู่มากประมาณร้อยละ 6 มักจะมีปัญหาทางสมอง ซึ่งเป็นอัตราที่สูงเกินกว่าร้อยละ 4 ของคนทั่วไป

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/