นักวิทยาศาสตร์เปิดหน้าการศึกษาเรื่องใหม่ พบว่าผู้หญิงวัยกลางคน คนที่ขี้หึง เจ้าอารมณ์และซึมเศร้า จะเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมยามแก่ตัว

         นักวิจัยลีนา โจฮานน์สัน มหาวิทยาลัยกอเทนเบิร์กของสวีเดน ผู้ค้นคว้าพูดให้ฟังว่า บุคลิกภาพของบุคคลอาจมีอิทธิพล ทำให้ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมองเสื่อมขึ้นสูง จากพฤติกรรมสภาพความเป็นอยู่ หรือปฏิกิริยาที่มีต่อความเครียดของตนเองได้

         อาจารย์โจฮานน์สัน เพิ่งได้ศึกษาจากสตรี 800 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี ติดตามต่อเนื่องมา 38 ปี ทั้งยังได้ทดสอบทางบุคลิกภาพ เพื่อดูระดับความผิดปกติเกี่ยวกับโรคประสาท โดยระหว่างนี้มีผู้ป่วยเป็นสมองเสื่อมไปร้อยละ 19 ผลจากการศึกษาได้พบว่า คนที่มีคะแนนการทดสอบแสดงอาการของโรคประสาทสูงสุด เสี่ยงกับการเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าผู้ที่มีคะแนนการทดสอบต่ำสุดกว่ากันถึง 2 เท่า เนื่องจากอิทธิพลของความเครียดที่เป็นอยู่นาน

 

         ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/