ปัจจุบันขนตาปลอมเป็นที่นิยมของสาวแท้สาวเทียมทั้งหลาย เพราะว่าจะช่วยทำให้ตาของเราคมโตหรือสวยหวานได้ทันใจ แต่คุณสาวๆ ทราบกันไหมว่า ขนตาปลอมอาจแฝงอันตรายต่อดวงตาคู่สวยโดยไม่รู้ตัว

          เพราะขนตาปลอม อาจนำพาสิ่งสกปรกมาสะสมที่หนังตา หากเก็บรักษาขนตาปลอมไม่ถูกวิธีและไม่สะอาด จึงมีโอกาสที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ดวงตาจนเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง อักเสบและเสี่ยงตาบอดได้

          โดยขณะที่เราดึงขนตาออก กาวติดขนตาปลอมอาจทำให้ขนตาจริงหลุดติดมาด้วย และเมื่อบ่อยครั้งก็จะกระทบกระเทือนต่อขนตาจริงทำให้ขนตาหลุดร่วง เปราะบาง หักง่าย และไม่แข็งแรง จึงส่งผลให้ขนตาใหม่งอกผิดเพี้ยนไปจากตำแหน่งเดิม งอกผิดทิศทาง และเกิดปัญหาขนตาคุด

          คำแนะนำ

         - ซื้อขนตาปลอมและกาวติดที่ได้มาตรฐานและก่อนติดต้องล้างมือให้สะอาด

         - เลี่ยงการใช้ขนตาปลอมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ ควรมีระยะเวลาพักขนตาบ้าง

         - ไม่ขยี้ตาขณะติดขนตาปลอม

        - ไม่ใช้ขนตาปลอมร่วมกับคนอื่น

        - ทำความสะอาดอุปกรณ์ติดขนตาปลอมให้สะอาด ทั้งก่อนและหลังใช้งาน

        - พบจักษุแพทย์ทันที เมื่อเกิดผื่นแดง อักเสบ บวมหรือมีตุ่มหนองใสๆรอบดวงตา เพราะอาจเกิดจากการแพ้ขนตาปลอมได้

 

 

       ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า

       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/