มีเด็กมากกว่า 2,000 คนทั่วโลกที่ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่ป้องกันได้ไม่ยาก เช่น โรคท้องร่วง ทุกๆ หนึ่งนาทีจะมีเด็กเสียชีวิตหนึ่งคน นี่ถือเป็นวิกฤตระดับโลก การล้างมืออย่างถูกวิธี สามารถรักษาชีวิตของเด็กเหล่านี้ได้ เพราะจะช่วยตัดวงจรการเติบโตและยับยั้งการรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย อันเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การเกิดโรคท้องร่วงและโรคติดเชื้ออีกหลายชนิด

          องค์การอนามัยโลก ระบุว่า โรคท้องร่วงเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ในประเทศกำลังพัฒนา โดยในแต่ละปีมีเด็กเล็กประมาณ 1.5 ล้านคน เสียชีวิตเพราะโรคท้องร่วง

          ศ.จอห์น ออกซ์ฟอร์ด อาจารย์พิเศษภาควิชาไวรัสวิทยา วิทยาลัยการแพทย์และทันตกรรมควีนแมรี ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตของเด็กจากโรคติดเชื้ออยู่ในเกณฑ์ที่สูง และเป็นวิกฤตระดับโลกที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ ประเด็นสำคัญคือ โรคท้องร่วงป้องกันได้ ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ

         มือเป็นพาหะนำเชื้อโรคและเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายที่สุด เพราะเมื่อมือสัมผัสกับเชื้อที่อยู่ในข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ การจาม การเข้าห้องน้ำ และใช้มือนั้นสัมผัสอาหาร ปาก ตา ก็สามารถนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายได้ เชื้อเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต เช่น โรคท้องร่วง โรคมือเท้าปาก และโรคระบบทางเดินหายใจ ต่างๆ อย่างโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งแพร่ระบาดอย่างมากในประเทศไทย

         การล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำและสบู่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางมือสัมผัส ซึ่งเป็นวิธีป้องกันโรคที่ง่ายและประหยัดที่สุด

 

 

         ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/