คงมีใครสงสัยบ้างว่า ขณะที่จิตรกรระบายภู่กันของเขาลงไปบนรูปภาพอย่างคล่องแคล่วนั้น สมองของเขาคิดอ่านอะไรอยู่

          แพทย์ผู้ชำนาญด้านประสาทและจิตเวชของสถาบันสุขภาพจิตและประสาทวิทยาศาสตร์ ได้ค้นคว้าในเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์พบว่า เครือข่ายของสมองทั้งสองซีก จะทำงานประสานกัน ในยามคิดสร้างสรรค์ และจะประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ ในช่วงที่ไม่ได้คิดสร้างสรรค์สมองก็จะอาจคิดเป็นเอกเทศแก่กัน แต่เมื่อยามคิดสร้างสรรค์ สมองซีกขวาก็ไม่ได้ผูกขาดการคิดสร้างสรรค์เสียคนเดียว

          เขาบอกต่อไปว่า “การค้นพบนี้ จะทำให้เราคิดงานที่ช่วยให้เด็กหัดคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้ ช่วยให้คิดสร้างสรรค์เป็นยิ่งขึ้น เราอาจจะฝึกเขาให้คิดให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจนำเข้าไปสู่การคิดสร้างสรรค์ได้ในที่สุดเราค้นพบว่าในการคิดสร้างสรรค์นั้น จำเป็นจะต้องระดมแรงของสมองทั้งสองซีก”

 

 

        ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

        ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/