เมื่อคนเรากินอาหารเข้าไป ลําไส้จะทําการย่อยและดูดซึมในระบบทางเดินอาหาร โดยใช้น้ําย่อยหลายชนิดที่สร้างจากกระเพาะอาหาร ตับ และตับอ่อน แต่สําหรับระบบทางเดินอาหารของทารกแรกเกิดมีข้อจํากัดในการสร้างน้ําย่อยเหล่านี้ ทําให้การย่อยการดูดซึมอาหารไม่มีประสิทธิภาพมากเท่ากับผู้ใหญ่        

 

       อาหารสําหรับทารกแรกเกิดที่ดีที่สุด คือ นมแม่ ซึ่งสามารถย่อยและดูดซึมได้ดี แต่หากป้อนอาหารอื่นๆ ให้แก่ทารกแรกเกิด เช่น ข้าวหรือกล้วย

       อาหารเหล่านี้จะไม่สามารถย่อยและดูดซึมในกระเพาะอาหารและลําไส้ของทารกได้ และจะก่อให้เกิดปัญหาลําไส้อุดตันจากเศษอาหารที่ไม่ย่อยนี้ได้ ซึ่งถ้ารุนแรงมากอาจต้องรักษา ด้วยการผ่าตัดลําไส้เลยทีเดียว

        ร่างกายของทารกจะมีความพร้อมที่จะรับอาหารอื่นๆ นอกจากนม เมื่ออายุประมาณ 4 เดือน เนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดและมีสารอาหารครบถ้วน สําหรับทารกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 เดือน จึงแนะนําให้เริ่มอาหารชนิดอื่นๆ นอกเหนือจากนมแม่เมื่อเด็กอายุได้ 6 เดือนขึ้นไป

         นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุด มีสารอาหารครบถ้วนสําหรับทารกตัวน้อยๆ อีกทั้งประหยัดและทรงคุณค่า ถูกหลักทางโภชนาการมากกว่าอาหารชนิดอื่นๆ อย่าลืมนะคะคุณแม่ทุกท่าน เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ปลอดภัย ไร้กังวล เสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับเจ้าตัวเล็กๆ ของคุณแม่ได้อีกด้วย

 

          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ แพทย์หญิงอรพร ดํารงวงศ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

http://www.thaihealth.or.th/