การฟังเพลงนับเป็นกิจกรรมผ่อนคลายที่ทำได้ง่าย เพียงแค่เสียบหูฟังเปิดเพลงและผ่อนคลายไปกับท่วงทำนองที่ไพเราะ บางคนยิ่งชอบเปิดเพลงเบาๆ ระหว่างทำงานไปด้วย

 

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาเตือนว่า ไม่ควรฟังเพลงนานเกินกว่า 1 ชั่วโมง/วัน จากข้อมูลพบว่ามีคนทั่วโลกกว่า 1,100 ล้านคน ทั้งวัยรุ่นและคนหนุ่มสาวมีอาการเสี่ยงที่จะสูญเสียการได้ยิน เนื่องจากฟังเพลงมากและฟังเพลงดังเกินไป โดยคนอายุระหว่าง 12-35 ปี เป็นช่วงวัยที่เสี่ยงสูญเสียการได้ยินมากที่สุด

องค์การอนามัยโลก เผยว่า เหตุผลหลักๆ คือการฟังเพลงจากหูฟังสร้างความเสียหายให้กับการได้ยินมากที่สุด ขณะที่การฟังเพลงเสียงดังๆ ตามผับถือเป็นปัจจัยรองลงมาที่ทำให้คนส่วนใหญ่สูญเสียการได้ยิน

อย่างไรก็ตาม ทางองค์การอนามัยโลก ไม่ได้ห้ามไม่ให้ฟังเพลงอย่างเด็ดขาด เพียงแต่ขอให้ลดระดับความดังของหูฟังลงมา โดยแนะนำว่าให้ปรับเสียงดังเพียง 60% ของระดับเสียง นับเป็นความดังที่ปลอดภัยที่สุด

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต