อาจารย์โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเอ็กเซอร์เตอร์ของอังกฤษ ได้บอกเตือนว่า ผู้ที่เกิดอาการต่อมที่คอบวมอยู่บ่อยๆ ควรจะระวังว่า อาจจะกลายเป็นมะเร็งปุ่มน้ำเหลืองแบบหนึ่งได้ ผู้ที่มีอาการแบบนี้ ควรจะได้พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเสีย

 

ศาสตราจารย์วิลลี แฮมินตัน ได้กล่าวว่า ความจริงต่อมที่คอบวม มักจะเป็นอาการปกติของคออักเสบ แต่ในกรณีของ
มะเร็ง มันจะโตกว่าปกติและไม่มีอาการใดๆ เป็นที่ทราบกันอยู่นานแล้วว่า อาการดังกล่าวอาจจะเป็นมะเร็งได้ และในการศึกษาครั้งใหม่นี้ ได้พบว่า ความเสี่ยงนั้นสูงกว่าที่คิดกันมาแต่ก่อนมาก เฉพาะในอังกฤษเอง มีผู้ถูกวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งปุ่มน้ำเหลืองแบบหนึ่ง ปีหนึ่งๆไม่ต่ำกว่า 14,500 ราย และมีผู้เสียชีวิตเกือบ 5,000 ราย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต