รู้หรือไม่ว่า สภาพในออฟฟิศสัมพันธ์กับสุขภาพของพนักงาน สถาบันด้านการแพทย์คาโรลินสกาในสวีเดน ระบุว่า การปรับปรุงสภาพในที่ทำงานช่วยลดการลาป่วยของพนักงานได้โดยไม่เฉพาะแค่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพทางใจด้วย

 

 

สถาบันคาโรลินสกา ระบุว่า การลดความกดดันในบรรยากาศการทำงานจะทำให้พนักงานมีอัตราการลางานน้อยลงเนื่องจากผลการทดลองของสถาบันการศึกษาแห่งชาติสวีเดนยืนยันว่า ความเครียดทางจิตใจส่งผลให้พนักงานลาป่วยมากกว่าการป่วยทางร่างกายเสียอีก จากการติดตามพนักงานถึง 1.2 หมื่นคนในสวีเดน พบว่ามีถึง 8% ที่ลาเนื่องจากอาการเครียดทางจิตใจ

ทั้งนี้ บรรยากาศออฟฟิศที่พนักงานมีแนวโน้มจะลาป่วยบ่อย ได้แก่ ออฟฟิศที่มีการสูบบุหรี่ และองค์กรที่มีปัจจัยความเสี่ยงต่อสุขภาพ แต่ออฟฟิศที่ให้พนักงานเคลื่อนไหวร่างกายได้บ่อยๆ มักมีอัตราการลาป่วยน้อย

 

 

ที่มา : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต