ผู้ที่ใช้จักรยานต้องมีความรู้ในสิ่งที่สำคัญมากๆ อีกอย่างหนึ่ง คือ สถานที่ห้ามจอดจักรยาน เพื่อหลีกเลี่ยงและเป็นการให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งระบุไว้ทั้งหมดมี 13 ดังนี้

1. บนทางเท้า

2. บนสะพานหรืออุโมงค์

3. ตรงทางร่วมทางแยก หรือ ระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก

4. ตรงทางข้าม หรือ ระยะ 3 เมตร จากทางข้าม

5. ตรงที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อดับเพลิง

7. ในระยะ 10 เมตร จากที่ตั้งสัญญาณจราจร

8. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน

9. ห้ามจอดซ้อนกับรถคันอื่นที่จอดอยู่แล้ว

10. ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตร จากปากซอย

11. ในคับขัน

12. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร และระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์

13. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร

บนถนนที่มีหลายช่องทางจราจรผู้ใช้จักรยานควรอยู่ช่องซ้ายตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถใช้ช่องทางซ้ายได้

(จากมาตรา 18 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522)

 

 

ที่มา : thaihealth คู่มือ เรื่องจักรยาน ที่ต้องรู้ ของ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่