นับตั้งแต่มีการค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมอย่างมากมายมาเป็นลำดับ วงการแพทย์ได้พยายามรวบรวม หาทางป้องกันการเป็นโรคนี้

 

 

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นของอเมริกาได้เคยแนะนำหนทางวิธีการปิดกั้นไม่ให้โรคสมองเสื่อมมาถึงตัวได้ ว่า ให้นอนให้เพียงพอ กินอยู่อย่างถูกอนามัย ออกกำลังอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ไม่สูบบุหรี่ คบหาสมาคมกับผู้อื่น พยายามศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ระวังรักษาสุขภาพจิต และพยายามลดอันตรายของโรคเรื้อรัง อย่างเช่น เบาหวาน

ขณะเดียวกัน แพทย์ประสาทอเมริกันก็ได้แนะนำว่า เมื่อเราอายุได้ถึง 50 ปี ควรจะระวังรักษาตัวเองให้ดี เพื่อไม่ให้ทรุดโทรมกลายเป็นอีกคนหนึ่งเมื่อถึงวัย 70 ปี โดยไม่แต่เพียงระวังโรคหัวใจวาย อัมพาต และรวมทั้งโรคสมองเสื่อมด้วย แต่อย่างไรก็ดี แม้จนบัดนี้ หมอก็ยังไม่มีวิธีทดสอบ ให้รู้แน่ว่าใครจะเป็นโรคนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเป็นที่หวังว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะขณะนี้แพทย์ของศูนย์แพทย์ใหญ่ 3 แห่งของอเมริกา กำลังช่วยกันรวบรวมข้อมูลของคนไข้ และวิธีการรักษาตั้งแต่ต้นมือ เพื่อป้องกันหรือทำให้โรคล่าช้าลง แม้จนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบกันว่าโรคเกิดขึ้นได้อย่างไร