แพทย์หญิงดุษฏี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้อมูลเรื่อง 6C ที่พ่อแม่ควรรู้ ก่อนลูกถูกสื่อออนไลน์ครอบงำ

 

 

1.CRITICAL THINKING เมื่อเวลาที่ลูกนั่งดูรายการโทรทัศน์ ชวนลูกตั้งคำถาม ว่าเนื้อหาหมายความว่าอะไร ทำไมเขาส่งเนื้อหานี้มาถึงเรา?

2.CONTRACT FOR CONTACT สร้างเงื่อนไขการใช้สื่อออนไลน์ในแต่ละวัน เช่น ต้องทำการบ้าน หรืองานบ้านก่อน และต้องมีกฎระเบียบอย่างไรบ้าง

3.CONFIDENTIALITY PROTECTION สอนให้รู้จักป้องกันความเป็นส่วนตัว เช่น การตั้งรหัสความปลอดภัยในอุปกรณ์ หรือ การไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวกับสาธารณะและคนแปลกหน้าที่เข้ามาคุย

4.CREATE POSITIVE RELATIONSHIP สร้างสัมพันธ์กับลูกโดยพยายามหากิจกรรมอื่นๆ เพื่อดึงดูดลูกๆ ออกจากสื่อออนไลน์ ด้วยการเล่นกีฬา หรืองานอดิเรกอื่นๆ

5.CALL FOR HELP สอนให้เด็กขอความช่วยเหลือโดยตรงที่พ่อแม่ เช่น เมื่อมีคนแปลกหน้าคุกคามทางออนไลน์ ต้องรีบบอกให้พ่อแม่ทราบเพื่อเร่งแก้ปัญหา

6.CONTINUITY UPDATE YOURSELF หมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยี หรือเข้าสู่โลกออนไลน์แบบที่ลูกเล่นหรือใช้บ้าง เพื่อทราบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
       
 

ที่มา : เว็บไซต์ผู้จัดการ