ปัจจุบันการทำงานของคนเราพบว่ามากกว่า 40% ชีวิตของคุณอยู่กับการทำงาน ไม่ว่าเราจะอยู่ในบริษัทไหน จะเป็นพนักงานบริษัทในองค์กรเล็ก หรือใหญ่ การบริหารเวลา เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ

 

 

โดยเฉพาะพนักงานบริษัท หรือมนุษย์เงินเดือน การบริหารเวลาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง จะบริหารเวลาอย่างไรให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในหารทำงานให้กับตัวคุณเองมากขึ้น

1. ปลุกสมอง และ เตรียมความพร้อมก่อนการทำงานโดยการตั้งสมาธิ และ สติ ก่อนทำงานในทุกๆ เช้า

2. กำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของงานอย่างชัดเจน

3. ทำ To Do List จัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของงาน

4. กำหนดเกณฑ์ในการใช้เวลาในการทำกิจกรรมแต่ละอย่างให้ชัดเจน

5. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่จะแบ่งเบาภาระการทำงานได้ดีที่เดียว เราสามารถมอบหมายงานให้คนอื่นทำจะเป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน และเป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

6. แบ่งเวลาการทำงาน และ การพักผ่อนให้มีความสมดุลกัน

7.พยายามควบคุมเวลาในการประชุม ใช้เวลาประชุมให้น้อยที่สุด เน้นที่สาระสำคัญของประชุมแต่ละครั้ง พยายามไม่ให้นอกเรื่อง

8. การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ โดย แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการค้นหา

9. การใช้เทคโนโลยีมาช่วย ในการทำงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อีเมล์ เว็ปออนไลน์ต่างๆ เพื่อลดกระดาษและเป็นการรักษาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ เทคนิคของการบริหารเวลาข้างต้น เป็นเพียงเทคนิค ที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชีวิตการทำงานของคุณ หากคุณรู้จักการบริหารเวลาที่ดีแล้วนั้น 24 ชั่วโมงของคุณก็จะมากกว่าเวลาของคนอื่น หรือเรียกอีกอย่างว่า “เวลาคุณภาพ” ที่คุณออกแบบได้นั่นเอง

"เพียงเท่านี้คุณก็สามารถนำเกร็ดความรู้ที่นำมาฝากไปปฏิบัติได้  การวางแผนและการเตรียมตัวก็จะง่ายมากขึ้น  นี่เป็นแค่เกร็ดความรู้ส่วนหนึ่งในการเตรียมตัวสู่อนาคตการทำ"

 

 

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ