วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก หรือ Global Handwashing Day เพื่อรณรงค์ให้เด็กนักเรียนและบุคคลทั่วไปล้างมือด้วยสบู่ เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของรอบตัว

 

Global Handwashing Day หรือวันล้างมือโลก ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ปี 2008 ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นการเลือกโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ พร้อมกับเลือกให้ปี 2008 เป็นปีสากลแห่งการอนามัยอีกด้วย

ทั้งนี้ วันล้างมือโลก ตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน และบุคคลทั่วไปตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการล้างมือด้วยสบู่ เพราะเป็นการชำระล้างเอาเชื้อโรคออกจากมือได้ดีกว่าการล้างน้ำเปล่า โดยในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 ล้านคนจาก 100 ประเทศทั่วโลกที่จัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้น

และทำไมถึงต้องล้างมือด้วยสบู่ เนื่องจาก วิธีการล้างมือด้วยสบู่เป็นวิธีที่ประหยัด และได้ประโยชน์ สามารถชำระล้างเชื้อโรคบ่อเกิดของโรคภัยในเด็ก เพราะในแต่ละปีเชื้อโรคที่ติดมากับมือนั้นเป็นสาเหตุให้เด็กๆในประเทศที่กำลังพัฒนาต้องเสียชีวิตไปปีละกว่า 1 ล้านคน การล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร และหลังทำธุระในห้องน้ำ เป็นการช่วยกำจัดเชื้อโรคได้เทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

และวันนี้ เรามีวิธีล้างมือที่ถูกวิธีตามหลัก 7 ท่า 2 ก่อน 5 หลัง ดังนี้

1) ฝ่ามือถูกัน

2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7) ถูรอบข้อมือ

ล้างมือ 2 ก่อน คือ ก่อนเตรียมปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร

ล้างมือ 5 หลัง คือ หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน เช่น กลับจากโรงเรียนหรือที่ทำงาน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่สามารถใช้เจลล้างมือซึ่งหาซื้อได้ง่ายและพกติดตัวได้ตลอดเวลา ซึ่งการให้ความสำคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธีไม่ใช่เฉพาะช่วงที่มีการระบาดของโรคต่างๆ เท่านั้น แต่ควรทำจนติดเป็นนิสัย เพราะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม โรคท้องร่วง โรคอาหารเป็นพิษ และโรคพยาธิ เป็นต้น

 

ที่มา : เว็บไซต์สำนักข่าวไทย