บางครั้งที่การทำงานนอกออฟฟิศ หรือสำนักงานในบางช่วงเวลาอาจจะส่งผลดีต่อการสร้างผลงานได้ดีขึ้น

 

 

จากการศึกษาโดย  Environmental Health Perspectives ที่ระบุว่า สภาพอากาศในที่ทำงานที่หายใจเข้าออกไปนั้นส่งผลให้เกิดการลดพลังสมอง

โดยผลการศึกษานี้ ระบุว่า สภาพอากาศในออฟฟิศบางครั้งสามารถลดพลังสมองของมนุษย์ทำงานลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว เว้นแต่ว่าสภาพบรรยากาศในสถานที่ทำงานมีอากาศที่สะอาดสดชื่น และถึงแม้จะมีต้นไม้พืชพรรณธรรมชาติประดับในสำนักงานก็ไม่ได้ช่วยในการสร้างสภาวะอากาศบริสุทธิ์ แต่ยังเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ซึ่งการออกจากตัวอาคารบ้างยังเป็นการลดระดับการรับสารประกอบอินทรีย์ระเหย ซึ่งสารพวกนี้อยู่ในอุณหภูมิปกติทั่วไปปะปนในอากาศ สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาย้อมผม ไอน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งเป็นสารที่มีผลกระทบทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หลายคนอาจไม่สามารถสร้างทางเลือกออกไปทำงานท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ได้ แต่คำแนะนำของงานวิจัยคือการได้พักเบรคออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นอกออฟฟิศบ้าง เช่น ช่วงพักกลางวันก็ช่วยสร้างความสดชื่นและกระตุ้นการทำงานกันได้

 

 

ที่มา : thaihealth