การที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยต่างๆ เป็นของขวัญล้ำค่าที่ทุกคนปรารถนา ดังสุภาษิตโบราณที่ว่า "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ"

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนสามารถปฏิบัติและดูแลด้วยตนเองได้ดังนี้

1. อาหาร หมั่นดูแลเรื่องอาหาร อาหารที่มีคุณภาพมีองค์ประกอบของอาหารครบ 5 หมู่คือ ต้องมีทั้งคาร์โบไฮเดรต เลือกรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวที่ให้คุณค่าและใยอาหารมากกว่า โปรตีน รับประทานปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ และไขมัน ดื่มนม หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด และมีความสด สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันหมั่นรับประทานอาหารให้ตรงเวลา

2. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ดีไม่ใช่ไปโหมทำในช่วงสุดสัปดาห์ แต่คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอและไม่ทำร้ายสุขภาพของเรา ดีที่สุด ง่ายที่สุดคือ การเดิน การออกกำลังกายไม่ต้องใช้เวลามากมาย แค่วันละครึ่งชั่วโมงก็สามารถทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง สดชื่น กระฉับกระเฉง มีพลัง มีสุขภาพที่ดีต่อไป

3. อารมณ์ เป็นไปไม่ได้ที่คนในปัจจุบันจะไม่รู้สึกเครียด แต่ต้องหมั่นรู้สึกอยู่อย่างเป็นมิตรกับความเครียด ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป ควรฝึกปรับอารมณ์ให้พอดี คือเมื่อเริ่มรู้สึกว่าตึงเกินไปก็รู้จักที่จะผ่อน และอย่าหย่อนเกินไปจนผลการทำงานแย่ลง ก็จะกลับมาเครียดอีก

4. การพักผ่อน มีหลักฐานทางการแพทย์หลากหลายงานวิจัยว่า เมื่อเรานอนพักผ่อนเพียงพอ เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในม้ามจะออกมาช่วยกำจัดเชื้อโรค ทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้น นอนอย่างไรให้เพียงพอ คือนอนให้ได้วันละ 6 ชั่วโมง

นอกจากนี้ขอฝากข้อคิดเพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพกัน ในตัวพวกเราทุกคนมีสิ่งที่เราเรียกว่าต้นทุน มีองค์ประกอบใหญ่ๆ อยู่ 4 ด้านคือ ความรู้ ทักษะ สุขภาพ และคุณงามความดี หากเรามีความรู้ ทักษะมากมาย เป็นคนดี แต่ถ้าสุขภาพไม่ดี เราจะไม่สามารถสรรค์สร้างสิ่งดีๆให้กับตนเอง ครอบครัว สังคม หรือแม้แต่ประเทศ ฉะนั้นหมั่นดูแลสุขภาพเพื่อให้เราสามารถดำรงตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

 

 

ที่มา : โลกวันนี้วันสุข โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา  www.si.mahidol.ac.th

thaihealth