นักการสาธารณสุขได้ชี้แนะว่า ควรจะให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ใช้การออกกำลังต่างยารักษา โดยออกแบบกำหนดการออกกำลังให้เหมาะสมเป็นรายๆ ไป

 

แม้ว่าจะทราบดีว่าการออกกำลังช่วยควบคุมปริมาณน้ำตาล ความไวของอินซูลิน ความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต่างก็ไม่ได้ทำเป็นประจำ ทั้งที่การออกกำลังสามารถ จะควบคุมผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

นักการสาธารณสุข โรมิว เมนเดซ ของโปรตุเกส ได้กล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง และต้องควบคุมไปตลอดชีวิต ดังนั้นจึงควรจะใช้การออกกำลัง และแบบอย่างการกินอาหาร ที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเป็นหลัก แพทย์ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า ผู้ป่วยเบาหวานแบบที่ 2 ควรจะออกกำลังแบบแอโรบิกอย่างหนักหน่วงให้ได้ ไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ 150 นาที โดยอาจจะแบ่งออกเป็น 3 วันก็ได้ และออกกำลังแบบต้านความถ่วงอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง การออกกำลังแบบแอโรบิกมีตั้งแต่การเดินเร็ว วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ.

 

 

ที่มา: thaihealth