ที่มา : SIRIRAJ E PUBLIC LIBRARY โดย รศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

เมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย สุขภาพร่างกายก็อาจจะเสื่อมถอยลงไปบ้าง เมื่อไม่แข็งแรงเหมือนเช่นเคย ผู้สูงอายุหลายๆ คนคงมีความกังวลใจ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆ แล้ว สูงวัยชีวิตก็สดใสได้เช่นกัน

อารมณ์และสุขภาพจิต

การออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดี กล้ามเนื้อแข็งแรงช่วยควบคุมน้ำหนักตัว และทรวดทรงป้องกันโรคที่เกิดจาความเสื่อม เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคความ ดัน โลหิตสูง โรคข้อเสื่อม ยิ่งไปกว่านั้น การออกกำลังกายยังช่วยให้ลด ความเครียด และสมรรถภาพทางเพศดีขึ้นอีกด้วย

การออกกำลังกายที่นิยมปฏิบัติมีหลายวิธี ได้แก่กายบริการ การฝึกแรง กล้าม เนื้อ การฝึกความอดทนทั่วไป การเล่นกีฬา และการใช้แรงกายในชีวิตประจำวัน หรืองานอดิเรก ควรปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอวันละ 5-30 นาที

อากาศและสภาวะแวดล้อม

ผู้สูงอายุจำเป็นต้องอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิถ้าอยู่ในเมืองก็ควรมีระบบถ่ายเทอากาศ ดี หรือหาโอกาสไปพักผ่อนชนบท ชายทะเลหรือบนเขาก็จะเป็นประโยชน์

งานอดิเรก

ผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมการงานเล็กๆ น้อยๆ ไม่ควรปล่อยให้ว่างมากเกินไป ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีรายได้หรืองานที่สร้างความเพลิดเพลิน ตามแต่ใจชอบ การพบ ปะสังสรรค์ ร่วมกิจกรรมของชมรมต่างๆ ทำให้รู้สึกว่าตนเองนั้นยังมีประโยชน์ต่อสังคม

 

ที่มา : thaihealth