ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ ประเทศอังกฤษ ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบจากการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถระหว่างการใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี และการถือด้วยมือ พบว่าการใช้โทรศัพท์ด้วยอุปกรณ์แฮนด์ฟรีนั้นทำลายสมาธิในระดับที่เท่าๆ กับการถือด้วยมือ พร้อมเรียกร้องให้ห้ามใช้โทรศัพท์โดยสิ้นเชิงขณะขับรถ

 

 

นักวิจัยทำการศึกษาโดยใช้อาสาสมัครสองกลุ่ม กลุ่มที่ขับรถตามปกติ และกลุ่มที่จะขับรถและจะได้ยินเสียงสนทนาจากลำโพงที่ห่างไป 3 ฟุต ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้ยินเสียงสนทนามีปฏิกิริยาตอบสนองที่ช้าลงน้อยกว่า 1 วินาที ที่จะตอบสนองเหตุการณ์อย่างคนก้าวลงมาบนถนน รถที่วิ่งมาผิดด้านหรือรถที่จอดอยู่ในทางแยกอย่างไม่คาดคิด

ผลวิจัยยังพบด้วยว่า การถามคำถามธรรมดาๆ เช่น "คุณวางแฟ้มสีน้ำเงินไว้ตรงไหน" ระหว่างการสนทนา ทำให้ผู้ขับขี่มีสมาธิกับพื้นที่มองเห็นน้อยลงถึง 4 เท่า เนื่องจากสมองกำลังจินตนาการถึงห้องที่วางแฟ้มดังกล่าวอยู่ แทนที่จะสนใจอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้า

ดอกเตอร์เกรแฮม โฮล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาของมหาวิทยาลัยซัสเซ็กซ์ ระบุว่า ความเข้าใจว่าการใช้แฮนด์ฟรีขณะขับรถนั้นปลอดภัย เป็นความเข้าใจที่ผิด และจากผลวิจัยดังกล่าวควรที่จะมีการแก้ไขกฎหมายและสื่อสารไปยังประชาชนอย่างชัดเจนว่าการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนั้นเป็นอันตราย

 

ที่มา : thaihealth