คุณเป็นนักคิด (อย่างมีจุดมุ่งหมาย) หรือนักฝันกันนะ (Lisa)

       นักคิดและนักฝันนั้นได้รับพลังมาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน และเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับโลกภายนอกแตกต่างกันด้วย นักคิดนั้นวางแผนและมุ่งมั่นที่จะทำตามแผน ส่วนนักฝันนั้นกระโดดเข้ามาสู่ความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดถึงแผนการเลย... 

         มาค้นหาตัวเองว่าคุณเป็นนักคิดหรือนักฝัน โดยเลือก 1 ข้อความจากแต่ละคู่ของคำกล่าวที่ตรงกับตัวคุณ

     A. ฉันรวบรวมพลังอย่างมีจุดประสงค์

     B. ฉันคอยเปิดความรู้สึกนึกคิดเอาไว้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

     A. ฉันแยกระหว่างความยืดหยุ่นกับความคล่องแคล่วไว้คนละโลกกันเลย

     B. ฉันมักจะมองว่ามีทั้งสีขาวและสีดำ ทั้งหมดในมุมมองและนอกเหนือจากมุมมอง

     A. ฉันมักรู้สึกเบิกบานใจ

     B. บ่อยครั้งฉันมักขุ่นมัวหรือลุ่มหลง เหมือนจะหายตัวไปกับพลังของโลกที่ฉันสร้างขึ้น

     A. ฉันได้ความรู้จากสิ่งต่างๆ รอบตัวในสังคม

     B. ฉันได้ความรู้จากความฝันที่หลากหลายในโลกความจริง

     A. ฉันค้นพบความหมายจากความมั่นคง เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นพลังและเริ่มสร้างมันจากตรงนั้น

     B. ฉันใช้ความตระหนักรู้ ยึดติดมันไว้ให้คงที่ จากนั้นก็ใช้มันวางโครงร่างที่จะทำสิ่งต่างๆ

     A. ฉันมีช่วงเวลาที่ลำบากที่จะเข้าถึงความยั่งยืนของความฝัน

     B. ฉันพบว่ามันยากเมื่อต้องเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่ฉันคิดในลิมิตความเป็นไปได้ของโลกความจริงกับความต้องการในใจที่จะสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาอยู่ตลอด

     A. ฉันแบ่งแยกปัญหาออกเป็นส่วนๆ และใช้กลยุทธ์การกดดันเพื่อค้นพบทางแก้

     B. ฉันจะรู้สึกได้ถึงทางเลือกต่างๆ ที่มี แล้วจึงหาทางออก

     A. ฉันต้องการออกกำลังเพื่อผ่อนคลายพลังงานของร่างกาย

     B. ฉันออกกำลังเพื่อดึงตัวเองกลับมาสู่โลกความจริง

     A. ฉันมักจะหลงไปกับความสำเร็จอันยอดเยี่ยมทั้งหลายที่ฉันได้รับ

     B. ฉันมักหลงอยู่ในความเป็นปัจจุบันของความฝันตัวเอง


มาดูเฉลยกัน

 หากคุณเลือกข้อ A. เป็นส่วนมาก

      คุณคือนักคิด คุณมีเหตุผล และอยู่กับความเป็นจริง และจะบรรลุเป้าหมายด้วยสิ่งที่อยู่บนหลักของความจริง

 หากคุณเลือกข้อ B. เป็นส่วนมาก

      คุณคือนักฝัน คนช่างฝันที่สร้างโลกของตัวเองขึ้นมา และรู้สึกถึงสิ่งต่างๆ ด้วยเซนส์และสัญชาตญาณ

 

ที่มา : Kapook