แบบทดสอบสุขภาพการเงิน (APPEAL THE BEAUTY BIBLE)

           "เงินทองเป็นของบาดใจ ถ้าไม่รู้จักถนอมใช้ หรือเก็บออมไว้บ้าง รับประกันได้เลยว่าคุณมีปัญหาทางด้านการเงินแน่นอน...  แต่ก่อนอื่นมา ลองทำแบบทดสอบเช็กสุขภาพการเงินของคุณดูก่อน หากมันมีแนวโน้มที่ย่ำแย่ลง จะได้รีบแก้ไขได้ทันการณ์ยังไงล่ะ"

 1. ปัจจุบันคุณมีรายได้มาจากแหล่งใด ?

           ก. เงินเดือน ค่าจ้าง

           ข. รายได้จากธุรกิจส่วนตัว หรืองานฟรีแลนช์

           ค. ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอน

 2. นอกจากรายได้ในข้อ 1 คุณมีรายได้จากแหล่งอื่นอีกหรือไม่ ?

           ก. ไม่มีเลย

           ข. มี...แต่รายได้ไม่ค่อยแน่นอน

           ค. มี..รายได้แน่นอนและต่อเนื่อง

 3. โดยทั่วไปคุณจะ...

           ก. แบ่งเงินออมไว้ก่อน เหลือแล้วค่อยใช้

           ข. ใช้ไปก่อน เหลือแล้วค่อยออม

           ค. อยากออมนะ แต่มีเงินไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือน

 4. ที่ผ่านมาคุณออมเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อเดือน ?

           ก. น้อยกว่า 10%

           ข. 10-20 %

           ค. มากกว่า 20%

 5. ถ้าคุณได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท คุณจะ....

           ก. ใช้เงินซื้อของที่อยากได้ทั้งหมด

           ข. แบ่งออม 5,000 บาท แบ่งใช้ 5,000 บาท

           ค. ฝากธนาคาร หรือนำไปลงทุนทั้งหมดเลย

 6. ตอนนี้คุณมีเงินสำรองฉุกเฉินที่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีรายได้นานสุดกี่เดือน ?

           ก. ไม่เกิน 3 เดือน

           ข. ประมาณ 3-6 เดือน

           ค. มากกว่า 6 เดือน

 7. เวลาคุณจะใช้เงินซ้อของบางอย่างคุณจะ...

           ก. พิจารณาก่อนว่าจำเป็นมั้ย และได้ใช้จริงหรือเปล่า

           ข. ถ้า Sale 50-70% ถึงจะซื้อ

           ค. ไม่คิดมาก อยากได้ก็ซื้อ

 8. ในแต่ละเดือน คุณมีภาระต้องชำระหนี้สินทุกประเภทคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ ?

           ก. 0-25%

           ข. 26-45%

           ค. มากกว่า 45%

 9. ตอนนี้คุณมีบัตรเครดิตที่มียอดค้างชำระและต้องชำระดอกเบี้ยอยู่กี่ใบ ?

           ก. ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มียอดค้างชำระ

           ข. มี 1-2 ใบ

           ค. มีตั้งแต่ 3 ใบขึ้นไป

 10. สมมุติว่าคุณมีหนี้อยู่หลายประเภท หนี้ประเภทไหนที่เป็นปัญหากับชีวิตมากที่สุด ?

           ก. เงินกู้นอกระบบ หรือหนี้บัตรเครดิต

           ข. เงินกู้ระยะสั้น เช่น สินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ค่าผ่อนสินค้า

           ค. เงินกู้ระยะยาว เช่น เงินกู้ซื้อบ้าน คอนโด ฯลฯ

 11. คุณมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต ?

           ก. ไม่มีความจำเป็นต้องทำประกันชีวิต

           ข. ทำก็ได้ ไม่ทำก็ไม่เป็นไร

           ค. ต้องทำไว้เพื่อเป็นหลักประกันให้ตัวเอง และครอบครัว

เฉลยคำตอบ : นับคะแนนที่ได้แล้วอ่านคำเฉลย
 

  ข้อ       ก       ข      ค  
 1  2  1  0
 2  0  1  2
 3  2  1  0
 4  0  1  2
 5  0  1  2
 6  0  1  2
 7  2  1  0
 8  2  1  0
 9  2  1  0
 10  0  1  2
 11  0  1  20-6 คะแนน : สุขภาพการเงินของคุณอยู่ในระดับอ่อนแอ

          มีสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพการเงินที่อ่อนแอของคุณ นั่นอาจเพราะคุณมีมุมมอง ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายที่มุ่งเน้นความสะดวกสบายในปัจจุบัน แต่หากคุณลองพิจารณาถึงความจำเป็นในการใช้จ่ายแต่ละครั้ง พร้อมทั้งหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เท่านี้สุขภาพทางการเงินของคุณก็จะแข็งแรงขึ้น และเป้าหมายทางการเงินของคุณก็จะค่อย ๆ เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้

 7-15 คะแนน : สุขภาพการเงินของคุณอยู่ในระดับปานกลาง

          อันที่จริงแล้วสุขภาพทางการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แต่เพื่อความไม่ประมาท การเพิ่มความระมัดระวังด้านการใช้จ่ายที่เกินความจำเป็น จะช่วยเพิ่มพูนเงินออมหรือเงินลุงทุน และจะส่งผลให้คุณมีสุขภาพการเงินที่แงแรงมากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงให้กับตนเองอีกด้วย

 16 คะแนนขึ้นไป : คุณมีสุขภาพการเงินในระดับที่ดีมาก

          ยินดีด้วยที่คุณมีสุขภาพการเงินที่แข็งแรงมาก นั่นอาจเป็นเพราะคุณมีมุมมอง ทัศคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการหารายได้และการใช้จ่ายที่ดี อีกทั้งยังมีวินัยในการออมสูง ส่งผลให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งใจไว้ได้เร็วกว่าใคร คุณควรรักษามาตรฐานของสิ่งดี ๆ เหล่านี้ไว้ และเพิ่มความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วย การออมและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง แล้วสุขภาพการเงินของคุณก็จะดีเยี่ยมตลอดไป

 

ที่มา : Kapook